Vibrationsträning

Vibrationsträning innebär:

 

Ökad muskelstyrka: Under ett pass som varar ca 5 minuter är större delen av muskelfibrerna i de involverade musklerna aktiverade. Detta ger en tydlig ökning av både styrka och muskelkraft.

Ökad flexibilitet: Ökar cirkulationen och värmer upp muskler och senor i kroppen vilket ökar flexibiliteten och smidigheten i kroppen. Löser upp spänningar, koaguleringar och fastsittande kroppsvävnader.

Aktiverad cirkulation: Under ett pass arbetar musklerna som en pump som för in blod även in till de minsta blodkärlen upp till 50 ggr per sekund. Detta säkerställer att cellerna får bränsletillförsel väldigt fort. Som ett resultat kommer kroppen att dräneras från slaggprodukter mycket fortare vilket leder till ökad cellförnyelse.

Förbättrad koordination samt stabilisering: Eftersom alla kärl i kroppen stimuleras samtidigt, ökar både den yttre och inre muskulaturens koordination. Reaktion och balanssinnet utvecklas också och ger en omedelbar förbättring. Dessutom har man sett en reducering av smärta samt ökad bendencitet.

PRIS         
1 TILLFÄLLE 30 MIN 70:-
KLIPPKORT 10 GÅNGER 500:-